Dani Edgren Creative Producer 

DRAKE:
Aubrey & the Three Migos Tour
SET DESIGN & DIRECTION: Perron-Roettinger
CREATIVE PRODUCER: Dani Edgren
LIGHTING DESIGNER: Jesse Blevins
VISUALS: Sila Sveta, Gibson Hazard, Sturdy